Vyšší odborná škola lesnická
Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Vyšší odborná škola

Na vyšší odborné škole lesnické lze studovat v denním studiu, i ve studiu při zaměstnání, a to studijní obor 41-32-N/01 „Lesnictví“, tříleté studium pro absolventy gymnázií a středních odborných škol (s maturitou). Studium je zakončené absolutoriem, absolventi mají právo užívat profesní označení „Diplomovaný specialista v oboru lesnictví“ (ve zkratce „DiS.“). Každý rok se otevírá jedna třída denního studia s počtem 35 studentů, a jedna třída studia při zaměstnání, s počtem 15 – 30 studentů.

Absolventi jsou připravováni jako správci lesa – lesní hospodáři, samostatně spravující jim svěřené lesní majetky soukromé, obecní i státní. Alternativně se mohou uplatnit i při řízení hospodářských činností v podnikatelských subjektech poskytujících dodavatelsky práce a služby vlastníkům lesa. Mohou také pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.

Podmínky přijetí jsou upřesněny v záložce přijímací řízení. Studenti jsou povinni platit školné 4.000,– Kč za rok (ve dvou splátkách).

Výuka probíhá formou blízkou vysokoškolskému studiu, školní rok se organizačně dělí na zimní a letní období, závěrem každého z nich je třítýdenní zkouškové období. Na výuce se podílí vynikající odborníci z praxe i z výzkumu a vysokých škol.

Odborná výuka se opírá o předměty teoretického základu přírodovědného (ekologie lesa, lesnická botanika, lesnická zoologie), technického (základy strojů a zařízení) a společenskovědního-ekonomického (technika administrativy), doplněné vybranými předměty všeobecně vzdělávacími (cizí jazyky – angličtina a němčina, informatika, statistika, české právo, jednání s lidmi). Zájemcům o studium nabízíme možnost zvolit si anglický nebo německý jazyk. Vzhledem k tomu, že v závěru studia skládají studenti zkoušku z odborné angličtiny či němčiny a zkouška z cizího jazyka je rovněž součástí absolutoria (závěrečné zkoušky), je nezbytné, aby zájemce zvolený jazyk už studoval na střední škole nebo ovládal zvolený jazyk na maturitní úrovni.

 Jádrem odborné výuky jsou předměty pěstování lesů a ochrana lesa, těžba a doprava dříví a ekonomika lesního hospodářství, které doplňuje dendrometrie, myslivost a geografické informační systémy. Syntézu poznatků z odborných předmětů představuje vyučovací předmět hospodářská úprava lesů. Částečnou specializaci umožňuje výběrový (tj. povinně volitelný) vyučovací předmět.

Důraz je položen na různé formy praktické výuky, od předmětových cvičení, přes individuální výuku projektovou (tzn. že studenti vypracovávají projekty typických lesnických činností na modelových porostech ve školním polesí „Hůrky“, vzdáleném cca 5 km od města), až po čtyřměsíční řízenou stáž v praxi, kdy poznávají lesního hospodářství z různých pohledů (měsíční praxe na lesní správě Lesů ČR s. p., měsíční praxe u podnikatelského subjektu, který je dodavatelem prací a služeb vlastníkům lesa, měsíční praxe na lesním majetku, jehož správa všechny potřebné práce zajišťuje svými vlastními zaměstnanci, dvoutýdenní praxe u licencovaného lesního zařizovatele a konečně, dvoutýdenní praxe ve státní správě lesů). V rámci předmětu práce s počítačem je nedílnou součástí výuky práce s komplexním informačním systémem SEIWIN od české rodinné firmy HA-SOFT, s.r.o., - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR. Studenti si tak osvojí technologii, kterou využijí skutečně každý den ve svém zaměstnání.

Součástí praktické výuky studentů je příprava k získání loveckého lístku a zbrojního průkazu, případně i a základního oprávnění k práci s ruční motorovou pilou.

Studentům Vyšší odborné školy lesnické, kteří nebydlí přímo v Písku, nebo v jeho blízkém okolí, je poskytováno ubytování v domově mládeže, který je součástí areálu školy.

Pro více informací nás kontaktujte: 382 506 100, machata[zavináč]lespi.cz

Přijďte zjistit  jaké to je studovat  na „písecké lesárně“

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga Písek

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • Fax: 382 506 102
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická
a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, Fax: 382 506 102, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.