Environmentální výchova, ochrana a zvyšování biodiverzity lesního ekosystému

Jihočeský kraj

Projekt probíhá za pomoci grantového programu Jihočeského kraje - Rozvoj venkova a krajiny 2010, Opatření 2-Podpora aktivit v oblasti rybářství, včelařství, ekologické výchovy, zemědělství a myslivosti, podopatření II - Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty včetně oblasti zemědělství a myslivosti

 

Doba trvání projektu: 25. května 2010 - 30.11. 2010

 

Záměrem projektu je aktivní zapojení žáků do problematiky, kterou bude projekt řešit - poznávání a podpora významných skupin přirozených nepřátel lesních hmyzích škůdců a chráněných druhů živočichů - lesních mravenců a hmyzožravého ptactva.

Cílem bude inventarizace hnízd lesních mravenců, vytváření hnízdních podmínek pro hmyzožravé ptactvo a návrhy na ochranu zmapovaných hnízd a doupných stromů.

 

Z celkového rozpočtu projektu 69 440,- Kč Jihočeský kraj přispěl částkou 50 000,- Kč.

Zhotovení a vyvěšování ptačích budek