Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů

Logo OPVK

Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0093

Dne 22. 12. 2008 proběhlo 2. zasedání Zastupitelstva JčK. Na tomto jednání byl usnesením č. 46/2008/ZK schválen projekt k realizaci z I. výzvy GG OP VK.

Anotace projektu

Projekt se zabývá zkvalitněním úrovně počátečního vzdělávání v Jihočeském kraji. Jednotlivé aktivity jsou založeny na vytvoření a udržení spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni se zaměstnavateli, rozvoji partnerství a síťování mezi středními školami, jejich spolupráce a výměny zkušeností. Projekt vytváří podmínky pro inovace školních vzdělávacích programů a jejich implementaci do výuky včetně podpory pracovníků škol zapojených do inovace ŠVP. Do projektu je zapojeno osm profesně různých partnerských středních škol, které regionálně okrývají převážnou část Jihočeského kraje. Prostřednictvím realizace stáží jejich pedagogických pracovníků u vybraných zaměstnavatelů a implementace výstupů stáží do vlastního procesu výuky budou naplněny cíle projektu. Sekundárně si klade projekt za cíl zlepšení přístupu žáků k moderním kompetencím, které na ně přenesou ve výuce jejich učitelé a žáci je budou moci uplatnit na trhu práce.

  • Datum zahájení projektu: 01. 04. 2009
  • Datum ukončení projektu: 30. 12. 2010

Závěrečná konference projektu 12.10.2010

Jednotliví stážisté za přítomnosti kontaktních osob z partnerských podniků prezentovali svoje poznatky z proběhlých stáží. V následné diskuzi se potvrdila nutnost propojení praxe s výukou jednotlivých předmětů. Mgr. Veleta zhodnotil dosavadní průběh projektu a jeho možnosti pokračování.

Od stáží učitelů u firem k učebním materiálům

Ve středu 20. ledna 2010 proběhla v prostorách SOŠ elektrotechnické, COP Hluboká nad Vltavou další společná schůzka realizátorů evropského projektu „Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/01.009.

Všichni partneři projektu z 8 středních škol Jihočeského kraje si vzájemně vyměnili poznatky ze stáží jejich učitelů, které proběhly u firem. Jak se společně shodli, nyní je nutné se v souladu s plánem projektu zaměřit na monitorovací indikátory projektu jako výstupy. Na základě získaných poznatků, informací a podkladů získaných učiteli při stážích začít pracovat na tvorbě učebních materiálů, prezentací a dodatcích ŠVP.