Klub lesnické pedagogiky

Cílem projektu bylo založit centrum lesní pedagogiky na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek. Klub se podařilo založit a zapojili se žáci střední lesnické školy a zároveň byli podpořeni a zapojeni i žáci základních škol.

Ve středu 8. října 2014 se v arboretu Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy v Písku konal Den stromu, který žákům píseckých základních škol a základních škol v okolí Písku přinesl mnoho poutavých aktivit z oblasti environmentální výchovy. Především se jednalo o aktivity lesní pedagogiky. Celkem prostředí školy navštívilo přibližně 400 žáků.

Arboretum bylo rozděleno do tří částí (tras), v každé části probíhaly tři aktivity současně. Celý program pro jednu zúčastněnou třídu žáků trval jednu hodinu. Zařazené aktivity na jednotlivých trasách – zrcadlová stezka, barvy podzimu, ptačí svět, poznávání stromů podle kůry, všechno spolu souvisí, my jsme strom, každý strom za sebe, jehličnaté stromy podle hmatu, zelení obři, hod šiškou na cíl, sokolnictví, kynologie, práce s pilou, myslivečtí trubači. Žáci se poutavou formou seznámili s prostředím lesních ekosystémů. Aktivita Zelení obři, byla doplněna materiálem autora myšlenky Dne stromu, pana profesora Václava Větvičky. Děti se velmi aktivně zapojili do výsadby borovice limby – symbolu odolnosti, dalšího jedince, který bude oslavu Dne stromu připomínat v arboretu. Žáci naší školy se úkolu a rolí lesních pedagogů zhostili na jedničku. Vzrůstající zájem o tuto slavnost těší nejen pedagogy školy, ale i naše žáky.

V rámci projektu se vytvořili pracovní listy, materiály a pomůcky lesního pedagoga. Pro tvorbu a další realizaci aktivit lesnické pedagogiky jsme zakoupili edukační domino, skládačky ze dřeva –firma Lesní svět

Deklarované výstupy se podařilo splnit

Příprava prostředí pro konání aktivit lesní pedagogiky

• Vytvoření pracovních listů, materiálů a pomůcek lesního pedagoga

• Zapojení žáků střední školy do aktivit lesní pedagogiky.

• Sbírky přírodnin, atlasy (dřeva, větvičky, rostliny)

• Pracovní listy a mapy, domino, dřevěné skládačky