Krajinář - zahradník

01(Zahradník – 41-52-H/01)

 

Zaměření: lesní školkařství

 

Druh studia: střední vzdělání s výučním listem

 

Uplatnění absolventa: Učební obor poskytuje širokou profesní přípravu v základech lesnického, zahradnického a zemědělského hospodaření i v různých dalších odvětvích podnikání na venkově a dále v činnostech zaměřených na služby, které souvisejí s údržbou městské zeleně. Absolvent se uplatní zejména v oblasti lesních a okrasných školek či rostlinné výroby - jako dělník v lesních školkách či zahradník. Je připravován především pro výkon následujících činností: množení a pěstování lesních a okrasných dřevin, pěstování květin, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). Obor je vhodný jak pro dívky, tak pro chlapce.

 002Školní vzdělávací program je zaměřen především na školkařství v oblasti lesního hospodářství. Kromě toho se žáci naučí všechny odborné zahradnické práce, které budou vykonávat při ošetřování rostlin – množení, řez, zálivka, hnojení, ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům a další speciální činnosti. Obor dále nabízí přesah do ochrany životního prostředí, údržby a obsluhy zahradnické mechanizace. Žáci rovněž zvládnou sadovnickou úpravu zahrad nebo parků od výsadby dřevin přes založení trávníků, cest, jezírek až po ošetřování a krajinářskou úpravu.

V rámci odborné přípravy mohou žáci získat celou řadu kvalifikačních osvědčení. Jedná se především o osvědčení pro práci s řetězovou pilou, křovinořezem, drobnou zahradní a školkařskou mechanizací. V posledním ročníku studia mohou získat osvědčení pro práci s chemickými prostředky při ošetřování rostlin.

 

Studijní a ubytovací podmínky: Moderní a kvalitní ubytování žáků školy ze vzdálenějších míst je zajištěno na třílůžkových pokojích se sociálním zařízením v domově mládeže, který se nachází přímo v areálu školy. Se školou je propojen krytým koridorem, který umožňuje rychlý a bezpečný přesun žáků do školy. Výhodou je školní jídelna v areálu školy poskytující žákům od pondělí do pátku celodenní stravování. V areálu školy je žákům k dispozici také venkovní hřiště, tělocvična, posilovna, klubovny, psince pro lovecké psy, vzduchovková střelnice na pohyblivé terče a další. Žáci mohou využívat školní informační středisko (knihovnu), přístup na internet, kopírku a tiskárnu. Všechny budovy školy jsou zasazeny v zeleni a součástí areálu je arboretum s místními i cizokrajnými stromy a meteorologickou stanicí. Žáci mohou podle svých zájmů navštěvovat žákovský klub „Master team“ a zájmové kroužky - kynologický, myslivecký, trubačský, střelecký, sokolnický, myslivecká kuchyně, včelařský, hudební. S trochou nadsázky lze říci, že žáci během dne s výjimkou odborného výcviku nemusí areál školy opustit. Měsíční poplatek za ubytování je 1.100,- Kč. Žáka ubytovaného v domově mládeže stojí celodenní stravování kolem 2 000,- Kč za měsíc, žáka denně do školy docházejícího/dojíždějícího (pouze obědy) kolem 700,-  Kč za měsíc.

03