Lesnické školy Písek=Moderní výuka

Publicita

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006662 

Finanční podpora ve výši 743 394,- Kč

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.