Mimoškolní činnost na Lesnických školách v Písku 2015

V současné době škola a domov mládeže zajišťuje pro 370 žáků a studentů širokou škálu mimoškolní činnosti. V projektu jsme se soustředili na podporu trubačského a střeleckého kroužku a v rámci projektu jsme tak zajistili fungování trubačského a střeleckého kroužku, které mají na škole dlouholetou tradici. Pro trubačský kroužek jsme zakoupili dvě borlice s příslušenstvím, dále nátrubky a notové stojany. Vybavení trubačského kroužku složí k výuce začínajících trubačů.(výuku vedou zkušení lektoři z Trubačské školy J. Selementa a hlavní myšlenkou trubačského kroužku při škole je, že s troubením může začít každý, kdo má zájem). Dále byly pro potřeby trubačského kroužku zakoupeny střelecké vesty 6x, střelecké brýle a skla 1x, střelecké brýle 6x, pouzdro na zbraň 2x, sluchátka peltor 6x. Dlouhodobá činnost v podpoře mimoškolního vzdělání směřuje k zajištění adekvátní náplně-vytváření podmínek a nabídky aktivit pro smysluplné využívání volného času (prevence sociálně patologických jevů)

Kroužky jsou na škole zavedeny a již řadu let fungují, je u nich zajištěna kvalitní lektorská výuka, mají odpovídající zázemí ve formě učeben, podpory školního závodu Lesy města Písku, s.r.o. ve formě možnosti využití střelnice.