Mimoškolní zájmová činnost – Sokolnický kroužek

Finanční podpora -  20 000,- Kč

Sokolnický kroužek má na lesnické škole v Písku dlouhou tradici. Založen byl již v roce 1970 a od té doby funguje s malými přestávkami až do dnešních dnů.  V kroužku se pravidelně schází v průměru 15 studentů školy, kteří se během svého studia na lesnické škole seznamují se sokolnictvím jak po teoretické tak po praktické stránce.  

Je pochopitelné, že žádný učený z nebe nespadl, a tak každý kdo se sokolnictvím začíná, dělá chyby. Bohužel v sokolnictví se s dravcem létá na volno a chyba ve výcviku mnohdy zaviní zbloudění či úlet dravce.  To se samozřejmě stává i zkušeným sokolníkům s léty praxe. Proto dnes již většina sokolníků používá pro nalezení dravce sokolnickou telemetrii, tedy vysílačku umístněnou na dravci a přijímač se směrovou anténou, který slouží k nalezení takto zbloudilého dravce. V rámci projektu byla zakoupena kompletní telemetrie včetně magnetické antény na střechu auta. Zakoupené vybavení se průběžně používá při práci s dravci v sokolnickém kroužku.