My jsme škola

 My jsme škola

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2026

Doba trvání projektu: 29 měsíců