Myslivecká kuchyně

Cílem projektu bylo dovybavení kuchyňky v budově kuchyně –II. patro a zvýšení zájmů žáků a studentů o mimoškolní činnost – vyplnění volného času.

Vzhledem k výši poskytnuté podpory došlo po konzultaci s Jihočeským krajem k úpravě původního rozpočtu, následně byly naplněny předpokládané cíle projektu a byla vybavena kuchyňka pro potřeby kroužku myslivecké kuchyně. Zvýšení zájmu o mimoškolní činnost a využití volného času studentů se tak podařilo realizovat.

 Kuchyňka je v současné době plně vybavena pro potřeby kroužku myslivecké kuchyně a žáci a studenti jsou tady seznamováni s postupem  jak zacházet s potravinami v kuchyni, včetně specifik přípravy jídel z divoké zvěře, jak správně stolovat, připravit tabuli.

V současné době kroužek navštěvuje 10 žáků a v průměru se scházejí 1x týdně. Žáci se učí zásadám a technologickým postupům zpracování surovin při výrobě pokrmů, demonstrují se typické úpravy jednotlivých druhů zvěřiny a ryb, včetně výběru vhodných příloh a estetické úpravy pokrmů. Zároveň jsou nápomocni při reprezentačních akcích školy.

Kuchyně