Plán průběhu maturit ve školním roce 2023/2024

 

Slohová práce ČJL          úterý 02. 04. 2024

Slohová práce AJ            středa 03. 04. 2024

 

Poslední zvonění             úterý 30. 04. 2024

 

Didaktický test AJ           čtvrtek 02. 05. 2024

Didaktický test MAT       čtvrtek 02. 05. 2024

Didaktický test ČJL         pátek 03. 05. 2024

 

Praktická maturita          středa až pátek 15. až 17. 05. 2024

 

Ústní maturita                 pondělí až pátek 20. až 24. 05. 2024

Při ústní zkoušce žák v průběhu jednoho dne složí všechny zkoušky.

 

Vyvěšeno dne 31. 01. 2024