Podpora programů prevence kriminality ve školství

Prevence kyberšikany na Lesnických školách v Písku“ – projekt schválen a realizuje se  (finanční podpora ve výši 33 000,- Kč)