Přijímací řízení Střední lesnické školy

 

Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

 Obor 41-46-M/01 Lesnictví, denní studium - počet přijímaných žáků 60

 

Podmínky přijetí: úspěšné vykonání přijímací zkoušky, úspěšné ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost

 

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Pro obory s výučním listem budou žáci přijímáni bez přijímací zkoušky.

Obor vzdělávání - 41-56-H/01 „Lesní mechanizátor“ – počet přijímaných žáků 20

Obor vzdělávání - 41-57-H/01 „Zpracovatel dřeva“ – počet přijímaných žáků 20

Podmínky přijetí: ukončení povinné školní docházky a zdravotní způsobilost.