Přijímací řízení Vyšší odborné školy lesnické

 

Obor 41-32-N/01 Lesnictví, denní studium

 

Termín podání přihlášky - 1.kolo: do 31.5.2016

Termín přijímacího řízení 1. kolo: 22.6.2016

Termín podání přihlášky - 2.kolo: do 29.8.2016

Termín přijímacího řízení - 2. kolo: 29. srpna 2016

Kritéria přijímacího řízení jsou stejná jako v prvním kole.

Pro školní rok 2016/2017 se přijímací zkoušky nekonají.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků studia na střední škole do naplnění kapacity 1. ročníku.

V přihlášce musí být vyplněny všechny údaje požadované podle předtisku a studijní výsledky musí být ověřené střední školou.

Před vykonáním přijímací zkoušky uchazeč předloží originál maturitního vysvědčení.

Kritéria hodnocení v přijímacím řízení:
  • Studijní prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku vystudované střední školy:

Uchazeči mohou získat nejvýše 40 bodů (od základní hodnoty 40 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod)

  • Ostatní kritéria
    • účast uchazeče v matematické nebo biologické olympiádě: 5 bodů
    • za účast uchazeče ve studentské odborné činnosti: 5 bodů

Podle docíleného bodového zisku (tj. součtu bodového hodnocení studijního prospěchu, a ostatních kritérií) bude stanoveno pořadí uchazečů.

 

Obor 41-32-N/01 Lesnictví, studium při zaměstnání (dálkové)

 

Termín podání přihlášky: do 31.5.2016

Pro školní rok 2016/2017 se přijímací zkoušky nekonají.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků studia na střední škole do naplnění kapacity 1. ročníku.

V přihlášce musí být vyplněny všechny údaje požadované podle předtisku a studijní výsledky musí být ověřené střední školou.

Před vykonáním přijímací zkoušky uchazeč předloží originál maturitního vysvědčení.

Kritéria hodnocení v přijímacím řízení:
  • Studijní prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku studované střední školy:

Uchazeči mohou získat nejvýše 40 bodů (od základní hodnoty 40 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se za každou desetinu průměru odečítá 1 bod)

  • Ostatní kritéria
    • doporučení od zaměstnavatele v lesním hospodářství: 5 bodů

Podle docíleného bodového zisku (tj. součtu bodového hodnocení studijního prospěchu a ostatních kritérií) bude stanoveno pořadí uchazečů.

Přijato bude 30 úspěšných uchazečů, podle jejich pořadí.