Rozhodnutí o přijetí - obor 41-32-N/01 Lesnictví – kombinovaná forma

 

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě školského zákona a vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1-27 pod přidělenými registračními čísly se přijímají k vyššímu odbornému vzdělávání obor 41-32-N/01 Lesnictví - kombinovaná forma ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2022:

 

Pořadí Registrační číslo Body Výsledek
1. 36 29 přijat
2. - 3. 3 25 přijat
2. - 3. 6 25 přijat
4. 19 24 přijat
5. 23 23 přijat
6. - 8. 16 22 přijat
6. - 8. 17 22 přijat
6. - 8. 27 22 přijat
9. - 12.  4 21 přijat
9. - 12.  15 21 přijat
9. - 12.  29 21 přijat
9. - 12.  30 21 přijat
13. - 15. 1 20 přijat
13. - 15. 20 20 přijat
13. - 15. 25 20 přijat
16. 10 19 přijat
17. - 19. 21 18 přijat
17. - 19. 34 18 přijat
17. - 19. 35 18 přijat
20. - 22. 2 17 přijat
20. - 22. 24 17 přijat
20. - 22. 37 17 přijat
23. 5 16 přijat
24. - 25. 12 14 přijat
24. - 25. 33 14 přijat
26. -27. 14 13 přijat
26. -27. 26 13 přijat
28. - 31. 7 11 nepřijat
28. - 31. 18 11 nepřijat
28. - 31. 22 11 nepřijat
28. - 31. 28 11 nepřijat
32. 32 10 nepřijat
33. 13 9 nepřijat
34. 8 6 nepřijat
35. 9 5 nepřijat
36. - 37. 11 0 nepřijat
36. - 37. 31 0 nepřijat

 

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k řediteli školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

 

                                                                                                                                            PhDr. Michal Grus
                                                                                                                                            ředitel školy

Zveřejněno: 15. 6. 2022