Stipendijní program pro obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Pro obor Lesní mechanizátor škola ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. nabízí možnost stipendií

Co nabízíme učňům?

  • Po nástupu do ročníku příslušného oboru poskytneme příspěvek na pořízení OOP ve výši 1 500,- Kč, a to prostřednictvím školy, kdy škola OOP nakoupí a žákům předá.
  • Žákům na základě prospěchu z odborných předmětů poskytneme měsíční prospěchové stipendium:
    • příspěvek na ubytování či stravu ve výši 1 000.- Kč, zasílaný měsíčně na účet školy,
    • příspěvek 500,- Kč na další výdaje spojené se studiem (dopravné, učební pomůcky, apod..) – zasíláno na účet studenta.
  • Odborné praxe a placené brigády o letních prázdninách na organizačních jednotkách LČR.

Více informací Vám rádi sdělíme na tel. čísle 382 506 100