Termíny opravných zkoušek - ŠR 2021/22 - Podzim 2022

opravné závěrečné zkoušky

5. 9. 2022 (po) - praktická

6. 9. 2022 (út) - písemná

8. 9. 2022 (čt) - ústní

opravné maturitní zkoušky

1. 9. 2022 - didaktický test ČJL (spádová škola)

2. 9. 2022 - didaktický test MAT (spádová škola)

2. 9. 2022 - didaktický test ANJ (spádová škola)

5. 9. 2022 - písemná práce z ČJL

12. 9. 2022 - praktická

14. 9. 2022 - ústní

opravné absolutorium

13. 9. 2022 (út)