Vyšší odborná škola: Kritéria přijímacího řízení pro přijímání ve školním roce 2020/2021

 

Obor 41-32-N/01 Lesnictví, kombinovaná  forma studia

Termín podání přihlášky: do 31. května 2021

Termín přijímacího řízení (rozhodnutí): 23. června  2021

Počet přijímaných: 34

Ve školním roce 2020/2021 se na VOŠL nekonají přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude vytvořeno na základě bodového zisku v níže uvedených kritériích hodnocení.

 

Kritéria hodnocení v přijímacím  řízení:

a) Studijní prospěch

     - pololetní vysvědčení posledního ročníku studované střední školy: 30 bodů

     - maturitní vysvědčení: 30 bodů

(V obou případech se od základní hodnoty 30 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, odečítá za každou desetinu průměru 1 bod.)

b) Ostatní kritéria

     - opakovaný zájem o studium: 10 bodů

 

Celkový maximální počet bodů v přijímacím řízení: 70 bodů

V přihlášce musí být vyplněny všechny údaje požadované podle předtisku a studijní výsledky musí být ověřené střední školou.

Součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení a zdravotní způsobilost.

 

 

V Písku 19. února 2021                                                                                 PhDr. Michal Grus

                                                                                                                         ředitel školy