TILIA - sociálně stipendijní účet Lesnické školy v Písku

  

Sociálně stipendijní účet Tilia vznikl na podporu žáků Lesnické školy v Písku, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Finance, které účet shromažďuje, jsou potřebné nejen pro pomoc v aktuálně známých případech, ale mají být pokud možno i rezervním zdrojem prostředků pro situace, které někdy přichází nečekaně, ale o to naléhavěji pak obvykle vyžadují účinnou pomoc.

Sociálně stipendijní účet Tilia pomáhá potřebným žákům naší školy buď formou pravidelné měsíční podpory, anebo formou podpory jednorázové. V obou případech se může jednat buď přímo o poskytnutí určené finanční částky, nebo o pořízení potřebných věcí, služeb apod.

Sociálně stipendijní účet Tilia je veden jako souhrn účelově vyhrazených finančních prostředků „Nadačního fondu vyšší a střední lesnické školy Písek“. O jejich konkrétním využití rozhoduje vedení školy společně s orgány nadačního fondu. Jediným finančním zdrojem účtu jsou dary fyzických a právnických osob. Seznam dárců bude vždy zveřejňován ve výroční zprávě školy.

Zájemce o využití sociální podpory, ale také zájemce o poskytnutí finančního daru ve prospěch sociálně stipendijního účtu TILIA prosíme, aby se obrátili na vedení školy prostřednictvím kanceláře buď osobně, nebo telefonicky na čísle 382 506 100.

 

PS: Tilia je latinské označení lípy – stromu, který je dnes přirozeně součástí české národní symboliky. Na rozdíl od dubu, který máme v logu školy a který je slovanským symbolem od dávných pradávných dob, zvolili si naši čeští předkové vědomě lípu někdy před dvěma sty lety. Bylo to rozhodnutí, ze kterého při bližším zpětném zkoumání prosvítá jejich sen učinit společenství lidí, ke kterému se cítili náležet, něčím lepším. A tak to může platit i pro naši školu: Dub jako symbol našeho pevného zakotvení v proměnách času, lípa - tedy Tilia - jako symbol naší touhy být společně víc, než kým jsme pouze sami o sobě.

 

Písek 1. 9. 2021

Michal Grus, v. r.

ředitel školy