Trubači

Trubačský kroužek navštěvují žáci všech ročníků. Výuku na lovecké hudební nástroje (lesnice, borlice) zajišťují profesionální lektoři Trubačské školy Josefa Selementa v Praze. Soubor trubačů lesnických škol Písek vystupuje na mnoha akcích pořádaných školou (zahájení školního roku, hubertova jízda aj.), Klubem trubačů ČMMJ (soutěže, výukové semináře) i při jiných příležitostech a především na různých loveckých akcích. Pro začínající trubače jsou k dispozici na zapůjčení školní nástroje.