Vzdělávání v lesnických disciplínách

Logo OPVK

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36,0

Celkové náklady projektu: 7 873 049,76

Podstatou projektu je vytvoření unikátního vzdělávacího kurzu se zaměřením na lesnické a další příbuzné obory rozděleného do 10 programů. Náplň projektu je velmi specifická a projekt je jedním z mála svého druhu v ČR.