Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových technologií do výuky

Banner ROP

Realizátor: VOŠL a SLŠ Písek

Partner projektu: Lesy města Písku s.r.o. 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 8.900.000Kč

Plánovaná doba realizace: 1. duben 2013 – 30. září 2014

 

Cíl projektu:

Zlepšit kvalitu odborného vzdělávání v podmínkách VOŠL a SLŠ Písek se zaměřením na současné moderní technologie využívané v praxi a jejich zavedení do výuky.

 

Obsah projektu:

Nákup ucelené technologické řady mechanizačních prostředků pro výuku těžby, přibližování soustřeďování dříví z lesních porostů při provádění výchovných zásahů v lesích.

Konkrétně budou pořízeny: harvestor a vyvážecí souprava, traktor s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví, železný kůň a terénní IT technologie.

 

Plánované financování projektu:

Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad: 7.565.000Kč

Spolufinancování z finančních prostředků Jihočeského kraje: 1.335.000Kč

 

Projekt: CZ.1.14/2.4.00/19.02575 Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových technologií do výuky Je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad