Další vzdělávání pedagogických pracovníků – Environmentální výchova v praxi

 Logo OPCK a SLŠ

Jihočeský kraj schválil projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.3.06/02.0002.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků – Environmentální výchova v praxi

Doba trvání projektu: 4.1. 2010 – 29.6.2012

Rozpočet projektu: 1 670 942,-Kč

 

Aktuální nabídka vzdělávacích programů DVPP:

Jak žije strom
Rostliny v lese
Voda v krajině
Potřebuje les lesníka
Mraveniště-dům o mnoha poschodích
Myslivost jako součást ochrany přírody
Živočichové v lese
Lesní pedagogika
Lesní ekosystém

 

Pozvánky:

 

Anotace projektu:

Projekt řeší aktuální potřeby pedagogických pracovníků ZŠ v Jihočeském kraji v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy.

V rámci projektu bude v 1. fázi vytvořeno a akreditováno 9 nových vzdělávacích programů DVPP zaměřené na EVVO pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ založené na unikátním propojení teoretické části výuky a praktických ukázek výuky přímo v přírodě v areálu Školního polesí Hůrky.

Následně v 2.fázi proběhnou školení učitelů ZŠ v Jihočeském kraji v nově vytvořených vzdělávacích programech DVPP.

Absolvování vzdělávacích kurzů v rámci projektu zvýší odborné kompetence zúčastněných učitelů ZŠ v oblasti EVVO, učitelé si osvojí moderní metody aktivní výuky, jejichž prostřednictvím lze principy udržitelného rozvoje prakticky aplikovat do výuky a přispívat tak naplňování cílů ŠVP.

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení - přístroje pro sběr taxačních dat