Zkvalitnění výuky lesnictví – budoucnost lesních ekosystémů

Logo OPVK

Jihočeský kraj schválil projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.1.14/01.0026

Zkvalitnění výuky lesnictví – budoucnost lesních ekosystémů

Doba trvání projektu: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014

Rozpočet projektu: 5 113 600,42 Kč

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání a zlepšení podmínek pro výuku vzdělávacích oborů Lesnictví a Lesní mechanizátor na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek, především v oblasti praktického vyučování, ve výuce odborných předmětů a v oblasti spolupráce se zaměstnavateli.

Projekt se dále zaměřuje na zlepšení vztahu žáků ZŠ k technickým a přírodovědným oborům a zároveň zvýšení jejich motivace ke vzdělávání v těchto oborech prostřednictvím inovace stávajících vzdělávacích akcí pro ZŠ na bázi zážitkové lesní pedagogiky.

V projektu bude zkvalitněna výuka odborných předmětů zaměřená na posílení praktické a ICT výuky s moderními výukovými pomůckami, dále budou zpracovány nové výukové materiály pro odborné předměty a praktickou výuku.

V oblasti spolupráce se zaměstnavateli dojde k inovaci a rozšíření stávajících exkurzí a praxí žáků školy.

Výběrové řízení

Výběrové řízení - Dodávka přístrojů a materiálů pro praktickou výuku – část 4.

Výběrové řízení

Výběrové řízení - Dodávka přístrojů a materiálů pro praktickou výuku

 Fotogalerie:

Publicita projektu:

Pro studenty: