Lesnická škola = moderní výuka a inovace

Logo OPVK

Souhrnné informace o projektu:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Název projektu: Lesnická škola = moderní výuka a inovace

Projekt:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0122

Datum zahájení projektu: 01.08.2012

Datum ukončení projektu: 31.07.2014

Doba trvání projektu v měsících: 24

Rozpočet projektu celkem:931 109,00 Kč

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání a zlepšení podmínek pro výuku všeobecných oborů na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek. Klíčové aktivit projektu jsou zaměřeny na čtenářskou gramotnost, semináře z německého a anglického jazyka, semináře z matematiky, geografické a informační systémy v rámci komunikačních a informačních technologií (ICT).

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga anebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Výběrové řízení

Výběrové řízení - pořízení ICT vybavení - Lesnické školy Písek

Všeobecné informace

Digitální výukové materiály

Pro učitele