Škola + praxe = úspěch na trhu práce

Logo OPVK

MŠMT schválilo projekt s registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/32.0012
Škola + praxe = úspěch na trhu práce

Doba trvání projektu: 1.2.2012 – 31.1.2014

Rozpočet projektu: 5 413 865,19 Kč

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na komplexní inovaci stávajícího vzd. programu Lesnictví v podmínkách žadatele VOŠ lesnické a SLŠ B.Schwarzenberga v Písku.

Základní prvkem inovace je zavedení modulového uspořádání výuky vč. kreditního hodnocení s předpokl. návazností vzd. programu VOŠ na bakalářské vzd.programy na VŠ s obdobným odb. zaměřením.

Inovace vzd. programu bude zároveň provedena v úzké vazbě na požadavky profesního sektoru a trhu práce (zapojení významných zástupců praxe do realizace projektu v pozici partnerů). Při inovaci vzd. programu bude průřezově posílena praktická výuka se zaměřením na získání odborných kompetencí studentů při využívání moderní přístrojové techniky a využívání ICT (e-learningový systém).

V rámci projektu budou dále zkvalitněn systém odborných exkurzí, praxí a stáží studentů v úzké spolupráci s profesním sektorem.

Přístup na LMS Moodle

Výběrové řízení

Výběrové řízení - Škola + praxe = úspěch na trhu práce - Dodávka ICT

 

Všeobecné informace:

Pro studenty: 

Pro partnery:  

Pro učitele:

Publicita projektu: